Teamcoaching en reflectie 

Vaste geroeste patronen en “gedoe” kan een reden zijn waarom doelen niet gehaald worden. Of een reorganisatie waarbij de vertrouwde kaders zijn verdwenen, teams uit elkaar zijn gevallen en nieuwe teams zijn gevormd. Zijn de kwaliteiten van de medewerkers bekend? Kunnen teamleden maximaal hun kwaliteiten inzetten? Hoe laat je als manager het team en de medewerkers groeien en bloeien?  Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die aan de orde kunnen komen. Het kan helpen wanneer een “buitenstaander” het team helpt te reflecteren op hun eigen functioneren. Met een frisse blik naar het team kijken, samen met het team kijken naar wat er goed gaat, wat wil het team behouden, waar is verandering nodig. Wat is nodig voor de verandering en hoe wordt dat gerealiseerd. 

Met een aantal interactieve sessies doet de teammanager en het team inzichten op en kunnen er stappen gezet worden. 

 Werkwijze

Home Team coaching