Gedoe oplossen

Er is altijd gedoe! 

Wat is gedoe? Wat doet dit met je of met je medewerkers? Wie heeft welke verantwoordelijkheid om de regie te nemen bij " gedoe". Is er een onderstroom in het team waardoor gedoe ontstaat? 

Bij teamontwikkeling is het goed om aandacht te hebben voor wat is gebeurd en voor wat is geweest. Niet om er in te blijven hangen maar wel om het te erkennen, te markeren en van daaruit verder te kunnen gaan. Iedereen heeft daar een verantwoordelijkheid in. Niet alleen teamleden of alleen de leidinggevende. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Door te laten uitspreken wat hem of haar bezighoudt kan er weer naar de toekomst worden gekeken. 

 

Home Team coaching Gedoe oplossen